با سلام

جهت اپدیت نرم افزار سرور اختصاصی صبح روز پنج شنبه مورخ 21 ام فروردین ساعت 5 صبح سرور حدود 1 ساعت از دسترس خارج خواهد شد

در این زمان کلیه سرویس ها از جمله سایت ما افلاین خواهد بود

با تشکر

 

------

ساعت 7:12 دقیقه صبح این عملیات به اتمام رسیدWednesday, April 8, 2020

« بازگشت