سرور مجازی گیم ایران

Gaming VPS Plan 1


 • 1024 مگابایت رم
 • 20 گیگابایت SSD هارد
 • 1 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم
Gaming VPS Plan 2


 • 2048 مگابایت رم
 • 30 گیگابایت SSD هارد
 • 2 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم
Gaming VPS Plan 3


 • 4096 مگابایت رم
 • 40 گیگابایت ssd هارد
 • 3 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم
Gaming VPS Plan 4


 • 6144 مگابایت رم
 • 50 گیگابایت SSD هارد
 • 4 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم
Gaming VPS Plan 5


 • 8192 مگابایت رم
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • 5 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم